Rezerwaty przyrody

Rzadko występujące na Podkarpaciu podmokłe lasy łęgowe, jedne z nielicznych w Polsce stanowisk szachownicy kostkowatej oraz ponad 100-letnie okazy wiązów – to wszystko możesz zobaczyć w Rezerwacie Przyrody „Starzawa"!

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Jarosław występuje 101 pomników przyrody, głównie dęby szypułkowe, topole białe i lipy drobnolistne.