Asset Publisher Asset Publisher

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Jarosław znajdują się cztery obszary Natura 2000: Lasy Sieniawskie, Łukawiec, Rzeka San i Dolina Dolnego Sanu. Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Jarosław znajdują się dwa z nich: Lasy Sieniawskie i Łukawiec.
Są to obszary o znaczeniu wspólnotowym (OZW) utworzone w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obszary te mają za zadanie chronić cenne siedliska przyrodnicze i rzadkie lub zagrożone gatunki zwierząt i roślin.

 


Na obszarze Natura 2000 ochronie podlega nie całość przyrody, ale przedmioty ochrony, czyli ściśle określone gatunki zwierząt i roślin lub siedliska przyrodnicze.


Na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/proste.php można znaleźć dokumentację obszarów Natura 2000 składającą się z:
• Standardowego Formularza Danych (SFD), w którym są zawarte najważniejsze informacje o położeniu i powierzchni obszaru, przedmiotach ochrony, wartości przyrodniczej i zagrożeniach;
• mapy w skali 1:100 000.

 

Więcej na temat Natury 2000:

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000

http://www.gdos.gov.pl/Categories/view/202/Natura_2000

http://www.natura2000.org.pl/

http://obszary.natura2000.org.pl/index_areas.php

http://natura2000.eea.europa.eu/#

http://www.iop.krakow.pl/natura2000/