Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Jarosław
Nadleśnictwo Jarosław
16 623 62 40
16 623 62 41

Koniaczów 1 L

37-500 Jarosław

Nadleśniczy
Tadeusz Ogonowski
166236242 3428121 668147698
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Sobota
166236246 3428311 606 267 425
Główny Księgowy
Mariusz Zych
166236249 3428611 600 237 349

Nadleśniczy

Jacek Zyga
Inżynier Nadzoru
Tel.: 166236244 3428219 602 356 445
Waldemar Jagieła
Specjalista d/s pracowniczych
Tel.: 166236243 3428131 668 848 546

Dział Gospodarki Leśnej

Damian Rębacz
Starszy Specjalista d/s Hodowli Lasu, Szkółkarstwa, Nasiennictwa i Zamówień Publicznych
Tel.: 166236252 3428314 695 480 232
Paweł Fus
Referent d/s Urządzania Lasu i Ochrony Lasu
Tel.: 166236259 3428316 536091905
Wiesław Kruk
Specjalista d/s Lasów Niepaństwowych, Edukacji Leśnej
Tel.: 166236254 3428315 602 759 236
Janusz Dejniak
Starszy Specjalista SL d/s Marketingu
Tel.: 166236247 3428312 602 386 438
Marcin Marszał
Specjalista SL d/s Ochrony p.poż., Łowiectwa i Użytkowania Lasu
Tel.: 166236259, 3428316 602 344 631
Grzegorz Rydzik
Specjalista SL d/s Stanu Posiadania, Leśnej Mapy Numerycznej, Administrator SILP
Tel.: 166236251 3428313 606 361 886

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Łach
Starsza Księgowa
Tel.: 166236256 3428612
Urszula Tomaszewska
Starsza Księgowa - Kasjer
Tel.: 166236248 3428600
Krystyna Kiszka
Starsza Księgowa
Tel.: 166236256 3428612
Justyna Kołcz
Księgowa - Fakturowanie
Tel.: 166236255 3428673

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Elzbieta Ścibor
Sekretarz
Tel.: 166236250 3428671 697 774 876
Rafał Rumak
Specjalista ds. Infrastruktury
Tel.: 166236253 3428672 660 761 809
Katarzyna Skiba
Sekretarka
Tel.: 166236240 3428100
Agata Rębacz
Referent ds. Administracji
Tel.: 166236255 3428673
Dozorcy, Kierowca, Sprzątaczka
Tel.: 166236258

Posterunek Straży Leśnej

Hubert Balicki
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 166236245 3428221 607 291 367
Stanisław Sopel
Strażnik Leśny
Tel.: 166236245 3428221 604 270 607