Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka prowadzona jest przez 10 kół łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Całość zagadnień koordynowana jest przez Rejony Hodowlane.

Teren tut. nadleśnictwa częściowo obejmują 3 rejony, dla których opracowano Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane. Są to:

* Rejon VII „Wysoczyzna Kańczucko – Jarosławska" (obwody łowieckie wchodzące w jego skład)

 • nr 119 pk (stary nr 39) Koło Łowieckie „Ostoja" Jarosław
 • nr 134 pk (stary nr 47) Koło Łowieckie „Darz Bór" Radymno

* Rejon VIII „Ziemia Sieniawska" (obwody łowieckie wchodzące w jego skład)

 • nr 92 pk (stary nr 19) Koło Łowieckie „Orzeł" Jarosław
 • nr 76 pk (stary nr 20) Koło Łowieckie „Hejnał" Jarosław
 • nr 77 pk (stary nr 21) Koło Łowieckie „Darz Bór" Radymno
 • nr 93 pk (stary nr 29) Koło Łowieckie „Sokół" Jarosław

* Rejon IX „Galicja Północno – Wschodnia" (obwody łowieckie wchodzące w jego skład)

 • nr 94 pk (stary nr 30) Koło Łowieckie „Ostoja" Jarosław
 • nr 95 pk (stary nr 31) Koło Łowieckie „Łoś" Oleszyce
 • nr 106 pk (stary nr 33) Koło Łowieckie „Diana" Jarosław
 • nr 107 pk (stary nr 34) Koło Łowieckie „Tur" Wielkie Oczy
 • nr 120 pk (stary nr 40) Koło Łowieckie „Ryś" Jarosław
 • nr 121 pk (stary nr 41) Koło Łowieckie „Ryś" Przemyśl

W/w koła łowieckie pozyskują rocznie 480 sarn, 120 jeleni, 270 dzików, 260 lisów, 290 zajęcy, 30 borsuków, 30 kun, 440 dzikich kaczek, 100 kuropatw, 70 bażantów. Są to ilości gwarantujące przetrwanie gatunku i nienaruszające równowagę w niszach ekologicznych. Oprócz wymienionych gatunków spotyka się również bobry, wydry, tchórze, kuny, wilki, jenoty, łosie.