Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Tereny leśne zajmowane są w 40% przez siedliska (ubogie) borowe i 60% (żyzne) lasowe, na których spotykamy szerokie spektrum gatunków drzewiastych, krzewiastych i zielnych. Głównym gatunkiem panującym jest sosna, która zajmuje 59% powierzchni, następnie dąb – 15%, olcha – 10%, brzoza – 7%. Pozostałe gatunki: modrzew, świerk, buk, klon, lipa, jesion, grab, topola, osika i sporadycznie inne zajmują powierzchnię do 3% i mają mniejsze znaczenie gospodarcze. Stanowią one jednak cenne domieszki, zarówno produkcyjne jak i biocenotyczne.

Produkcja szkółkarska w ilości ok. 5 mln szt. odbywa się na 5 szkółkach o powierzchni łącznej 8 ha. Rocznie wykorzystuje się 1,5 do 2 mln szt. sadzonek w nasadzeniach o powierzchni ok. 140 ha. Wyprodukowane nadwyżki sprzedawane są innym jednostkom Lasów Państwowych, jednostkom spoza Lasów oraz osobom prywatnym w szerokim asortymencie i po atrakcyjnych cenach.

W szkółkach produkowane są sadzonki lasotwórcze: dąb, buk, brzoza, olcha, lipa, wiąz, grab, jawor, sosna, świerk, modrzew; oraz gatunki domieszkowe i biocenotyczne: jabłoń, grusza i czereśnia. Na szkółkach produkowane są także krzewy wchodzące w skład podszytów, czy remiz dla ptaków, m.in.: kalina koralowa, głogi, bzy, trzmielina, tarnina, jarząb, dzika róża.

Nasiona pozyskuje się co-rocznie w ilości : dąb – 3000 – 5000 kg, sosna – 1500 kg szyszek, pozostałe gatunki w różnej wielkości w zależności od potrzeb. Urodzaj nasion dęba szypułkowego (stosunkowo rzadki i niewielki zmusza do maksymalizacji zbioru). Potrzeby w tym gatunku to nawet 6000 kg.

Realizowany jest Program Zachowania Leśnych Zasobów Genowych i Hodowli Selekcyjnej Drzew Leśnych polegający na zakładaniu upraw pochodnych (uprawy leśne zakładane z nasion zebranych z wytypowanych wyłączonych drzewostanów nasiennych – szczególnie wartościowych z punktu widzenia genetyki i selekcji). Uprawy pochodne: bukowe założone na powierzchni 20 ha i projektowane na powierzchni 38 ha, modrzewiowe założone na powierzchni 28 ha projektowane na 12 ha, dębowe na powierzchni 26 ha projektowane na 19 ha, sosnowe założone na powierzchni 50ha projektowane na 49 ha.

Las pielęgnuje się na powierzchni ok. 2000 ha rocznie, z czego w trzebieżach późnych na powierzchni 800 ha, trzebieżach wczesnych na powierzchni 250 ha, czyszczeniach późnych na powierzchni 140 ha, czyszczeniach wczesnych 230 ha, pielęgnowanie gleby na powierzchni 470 ha przez wykaszanie, „zmotyczenie", „obdeptywanie" chwastów wokół sadzonek. Pielęgnowanie gleby w uprawach prowadzi się średnio przez 4-5 lata, a nawet dłużej w uprawach liściastych. Zależne jest to od stopnia zachwaszczenia.