Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Nadleśnictwo Jarosław istnieje od 1 stycznia 2009 roku.

Nadleśnictwo Jarosław jest w pełnym zakresie następcą prawnym Nadleśnictwa Radymno. Zmiana nazwy z Nadleśnictwa Radymno na Nadleśnictwo Jarosław nastąpiła w wyniku przeprowadzki do nowej siedziby nadleśnictwa w Koniaczowie koło Jarosławia.

Nadleśnictwo Radymno powstało 1984 roku jest częścią organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) i wchodzi w skład struktury organizacyjnej Regionalnej Dyrekcji LP w Krośnie.