Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwat Przyrody "Starzawa"

Rzadko występujące na Podkarpaciu podmokłe lasy łęgowe, jedne z nielicznych w Polsce stanowisk szachownicy kostkowatej oraz ponad 100-letnie okazy wiązów – to wszystko możesz zobaczyć w Rezerwacie Przyrody „Starzawa"!

Rezerwat powołany został Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 5.08.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 6 sierpnia 2003r., Nr 83; poz. 1463).
Zajmuje on powierzchnię 196,56 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasów łęgowych, a zwłaszcza rzadko występującego na Podkarpaciu łęgu wiązowo-jesionowego z szachownicą kostkowatą w runie.

 
 
Oczka wodne i zabagnienia są typowym krajobrazem dla łęgów
 
Jest to rezerwat częściowy. Znajduje się on na terenie leśnictwa Stubno w Nadleśnictwie Jarosław. Rezerwat położony jest między rozległymi stawami rybnymi w Starzawie, a rzeką Wisznia, niedaleko wsi Starzawa, w gminie Stubno, powiat przemyski.
W rezerwacie tym łęg wiązowo-jesionowy zajmuje 150 ha, czyli prawie 80% powierzchni rezerwatu. Las łęgowy charakteryzuje się złożoną strukturą oraz bogactwem florystycznym. Drzewostan tworzą tu: dąb szypułkowy, jesion, olsza czarna i wiąz pospolity. Warstwa krzewów jest gęsta; złożona głównie z czeremchy, bzu czarnego, leszczyny i trzmieliny zwyczajnej.
Łęgi porastają bardzo żyzne siedliska pozostające pod wpływem zalewów rzecznych. Rozległe niegdyś lasy łęgowe uległy dużym przekształceniom. Do chwili obecnej w niezmienionym stanie zachowało się bardzo niewiele z ich pierwotnej powierzchni. Obok łęgu wiązowo-jesionowego w rezerwacie możemy podziwiać również cenne ze względów przyrodniczych – grądy subkontynentalne oraz łęgi jesionowo-olszowe.

Rezerwat trudno jest zazwyczaj przejść suchą nogą – jest to teren bardzo podmokły, co i rusz natykamy się na bagniska i śródleśne oczka wodne.
W rezerwacie rośnie wiele okazałych wiązów o charakterystycznych napływach korzeniowych. Spotyka się tu również wiekowe dęby. Wiele z egzemplarzy tych drzew spełnia kryteria pomników przyrody m.in. ponad 100-letnie wiązy pospolite.
Rezerwat odznacza się dużym bogactwem florystycznym – występuje tu 245 gatunków roślin naczyniowych, w tym 10 gatunków chronionych oraz 5 gatunków w flory górskiej. Największą osobliwości ą florystyczną rezerwatu jest szachownica kostkowata. Z rzadszych roślin chronionych, które można podziwiać w rezerwacie, należałoby wymienić ciemiężycę zieloną, zimowit jesienny i wawrzynek wilczełyko.
Dojazd do rezerwatu:
Przez Stubno i Nakło do Starzawy, za stawami rybnymi w Starzawie skręcić w lewo, drogą wzdłuz ściany lasu. Po prawej stronie miejsce wypoczynkowe z ławeczkami i tablicą informacyjna rezerwatu.
PKS z Radymna do Starzawy.
Po zachodniej stronie rezerwatu, nad stawami rybnymi, niedaleko składowiska wapna, znajduje się miejsce wypoczynkowe z ławeczkami i tablicą informacyjną na temat rezerwatu. Drugie miejsce odpoczynku znajduje się na północno-wschodnich obrzeżach rezerwatu. Stamtąd warto wybrać się jeszcze na spacer nad rzekę Wisznię.
Będąc w rezerwacie wczesną wiosną można również odwiedzić położony niedaleko drugi rezerwat - "Szachownica kostkowata w Stubnie". Jeśli nie udało nam się zobaczyć szachownicy kostkowatej w rezerwacie "Starzawa", tam na podmokłych łąkach, mamy większe szanse, żeby ją zaobserwować.
Opracowano na postawie:
Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Radymno. BULiGL O/Przemyśl. Przemyśl 2007
Liliana Witkowska-Wawer. Charakterystyka przyrodnicza projektowanego rezerwatu „Starzawa". Rocznik Przemyski. Nauki Przyrodnicze. T.39 z.3 Przemyśl 2003
Opracowanie i mapy: M. Wąsik
Zdjęcia: J. Zyga, M.Wąsik

   

Rezerwat w scenerii zimowej -oryginalnie wykształcone pnie wiązów

 

Szachownica kostkowata