Asset Publisher Asset Publisher

KOMUNIKAT NADLEŚNICZEGO WS ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław

Nadleśnictwo Jarosław informuje, że na podstawie obowiązującego  Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jarosław na lata 2017-2026 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska decyzją znak sprawy DL-I.611.76.2017 z dnia 03.10.2017 roku, na terenie Nadleśnictwa wykonywane są prace z zakresu pozyskania, hodowli oraz ochrony lasu. Każdego roku na stronie internetowej Nadleśnictwa zamieszczony zostanie załącznik z wykazem powierzchni na których, prace mogą być wykonywane przez cały rok, co oznacza że obowiązuje zakaz wstępu na podanych oddziałach (działkach), Szczegółową lokalizację wszystkich powierzchni można znaleźć w ogólnodostępnym, darmowym portalu www.bdl.lasy,gov.pl w zakładce „Lasy na mapach". Załącznik zawiera również numery ewidencyjne działek, których lokalizacje można odnaleźć w popularnym module mapowym www.geoportal.gov.pl