Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Jarosław
Nadleśnictwo Jarosław
16 623 62 40
16 623 62 41

Koniaczów 1 L

37-500 Jarosław

Nadleśniczy
Tadeusz Ogonowski
166236242 3428121 668147698
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Sobota
166236246 3428311 606 267 425
Główny Księgowy
Mariusz Zych
166236249 3428611 600 237 349

Nadleśniczy

Jacek Zyga
Inżynier Nadzoru
Phone number: 166236244 3428219 602 356 445
Waldemar Jagieła
Specjalista d/s pracowniczych
Phone number: 166236243 3428131 668 848 546

Dział Gospodarki Leśnej

Damian Rębacz
Starszy Specjalista d/s Hodowli Lasu, Szkółkarstwa, Nasiennictwa i Zamówień Publicznych
Phone number: 166236252 3428314 695 480 232
Paweł Fus
Specjalista d/s Urządzania Lasu, Ochrony Lasu i Edukacji Leśnej
Phone number: 166236259 3428316 536091905
Wiesław Kruk
Specjalista d/s Lasów Niepaństwowych
Phone number: 166236254 3428315 602 759 236
Janusz Dejniak
Starszy Specjalista SL d/s Marketingu
Phone number: 166236247 3428312 602 386 438
Kamil Horbacz
Specjalista SL d/s Ochrony p.poż., Łowiectwa i Użytkowania Lasu
Phone number: 166236259, 3428316 530 792 741
Grzegorz Rydzik
Specjalista SL d/s Stanu Posiadania, Leśnej Mapy Numerycznej, Administrator SILP
Phone number: 166236251 3428313 606 361 886

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Łach
Starsza Księgowa
Phone number: 166236256 3428612
Urszula Tomaszewska
Starszy Specjalista ds. płac
Phone number: 166236248 3428600
Krystyna Kiszka
Starsza Księgowa
Phone number: 166236256 3428612
Justyna Brzezińska
Księgowa
Phone number: 166236256 3428612
Urszula Wiśniewska-Dłuszyńska
Starsza Księgowa - Fakturowanie
Phone number: 166236255 3428673 kom. 697 772 051

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Elzbieta Ścibor
Sekretarz
Phone number: 166236250 3428671 697 774 876
Rafał Rumak
Specjalista ds. Infrastruktury
Phone number: 166236253 3428672 660 761 809
Katarzyna Skiba
Sekretarka
Phone number: 166236240 3428100
Agata Rębacz
Referent ds. Administracji
Phone number: 166236255 3428673
Tomasz Furgała
Starszy Referent
Phone number: 166236253 3428672
Dozorcy, Kierowca, Sprzątaczka
Phone number: 166236258

Posterunek Straży Leśnej

Stanisław Sopel
Komendant Straży Leśnej
Phone number: 166236245 3428221 604 270 607
Marcin Marszał
Strażnik Leśny
Phone number: 166236245 3428221 602 344 631