Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA ASF

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  1. oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby,
  2. powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok,
  3. zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej
    (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

 

W związku z zagrożeniem ASF:

  1. w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków spożywczych,
  2. należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas),
  3. nie spuszczać psów ze smyczy,
  4. należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania,
  5. należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a w tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsca, w którym utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Sporządzono na podstawie materiałów opracowanych w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Autor zdjęcia: Waldemar Faceluk