Lista aktualności Lista aktualności

Apel przeciwpożarowy

Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych.

Pożary w głównej mierze spowodowane są wypalaniem traw
i pozostałości roślinnych. Niestety nadal panuje przekonanie, że spalanie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost roślinności. Nic bardziej błędnego.

                 W wyniku wypalania trawy dochodzi do wielu szkodliwych procesów, a w szczególności ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami dla ludzi i zwierząt niszczone są miejsca lęgowe oraz ginie wiele gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

       Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu się ognia pomagają także silne powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli
i przenoszą się na pobliskie lasy oraz zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.

       Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych
i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków często zaśmieconych materiałami niebezpiecznymi dla środowiska niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątków lat.

        Podczas pożaru powstaje duże zadymienie i efekt smogu, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zatrucia dymem. Dym powoduje zmniejszenie widoczności na drogach publicznych, miejscowościach, przysiółkach, osadach i obiektach o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowych, utrudniając codzienne życie mieszkańców, wypoczynek na wolnym powietrzu a zarazem może się przyczynić do powstania kolizji i wypadków drogowych.

 

 

W związku z powyższym apeluję o

„NIE WYPALANIE TRAW"

i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.